DỊCH VỤ TƯ VẤN THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

 

CÔNG VIỆC

KẾT QUẢ

BÁO GIÁ

THỜI GIAN

  - Đổi Đại diện pháp luật.

  - Bổ sung ngành nghề

  - Tăng vốn điều lệ

  - Thay đổi thành viên

  - Đổi địa chỉ trụ sở chính (Cùng quận).

 

 1. Thiết lập hồ sơ xin đổi GPKD – Có GPKD mới.

 2. Đăng bố cáo trên Cổng thông tin điện tử Quốc Gia

 Lưu ý:

 - Theo luật doanh nghiệp 2014, thành lập công ty, thay   đổi GPKD bắt buộc phải đăng bố cáo thành lập và bố   cáo thay đổi GPKD trên cổng thông tin điện tử quốc gia   từ ngày 01/ 07/ 2015.

  * Giao và nhận hồ sơ tận nơi

  * Đã bao gồm lệ phí tại cơ quan nhà nước và phí dịch vụ

 

900.000đ

4 Ngày

  - Đổi tên công ty

  - Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 

 1. Thiết lập hồ sơ xin đổi GPKD – Có GPKD mới.

 2. Đăng bố cáo trên Cổng thông tin điện tử Quốc Gia 

 3. Khắc dấu tròn Công ty

 4. Thông báo hủy mẫu dấu cũ + sử dụng mẫu dấu mới

  * Giao và nhận hồ sơ tận nơi

  * Đã bao gồm lệ phí tại cơ quan nhà nước và phí dịch vụ

 

1.600.000đ

5 Ngày

  - Đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận và làm thủ tục chuyển thuế từ Chi cục thuế cũ sang Chi cục thuế   mới.

 

 1. Thiết lập hồ sơ xin đổi GPKD – Có GPKD mới.

 2. Đăng bố cáo trên Cổng thông tin điện tử Quốc Gia

 3. Khắc dấu tròn Công ty

 4. Thông báo hủy mẫu dấu cũ + sử dụng mẫu dấu mới

 5. Nộp hồ sơ chuyển thuế giữa 2 Chi cục thuế.

 6. Giải trình với cơ quan thuế các dữ liệu chuyển quận.

  * Giao và nhận hồ sơ tận nơi

  * Đã bao gồm lệ phí tại cơ quan nhà nước và phí dịch vụ

 

2.500.000đ

4 Ngày có GPKD + Dấu tròn

10 Ngày tiếp theo xong thủ tục chuyển thuế 2 quận.

 

 

  - Thành lập chi nhánh

  - Thành lập VPĐD

  - Thành lập địa điểm kinh doanh

 

 1. Thiết lập hồ sơ xin đổi GPKD – Có GPKD mới.

 2. Đăng bố cáo trên Cổng thông tin điện tử Quốc Gia

  * Giao và nhận hồ sơ tận nơi

  * Đã bao gồm lệ phí tại cơ quan nhà nước và phí dịch vụ

 

1.000.000đ

4 Ngày

  - Tạm ngưng kinh doanh

  - Xin cấp lại giấy phép kinh doanh      mới

 

- Có thông báo tạm ngưng kinh doanh

- Có GPKD mới cấp lại

* Giao và nhận hồ sơ tận nơi

* Đã bao gồm lệ phí tại cơ quan nhà nước và phí dịch vụ

 

1.000.000đ

4 Ngày

  - Khắc dấu tròn & thông báo sử dụng mẫu dấu

 

- Có dấu tròn + thông báo được sử dụng mẫu dấu

* Giao và nhận hồ sơ tận nơi

 

 

500.000đ

1 Ngày


Cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ cho Doanh nghiệp

Hotline tư vấn: 090.292.0717

Chính xác và nhanh chóng!