Sản phẩm

Những điều cần biết khi thành lập Công ty

Những điều cần biết khi thành lập Công ty

Những điều cần biết khi thành lập Công tyChi tiết

08-12-2018
Dịch Vụ tư vấn thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh

Dịch Vụ tư vấn thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh

CÔNG VIỆC & BÁO GIÁ KẾT QUẢ THỜI GIAN - Đổi Đại diện pháp luật. - Bổ sung ngành nghềChi tiết

22-08-2017
Dịch Vụ Chữ Ký Số

Dịch Vụ Chữ Ký Số

Chữ ký số còn được gọi là chứng thư số là một con dấu để xác nhận văn bản này là của của Doanh nghiệp sử dụng để ký vào những báo cáo, văn bản mà Doanh nghiệp giao dịch đặc biệt là với Cơ quan thuế, Hải Quan và Bảo Hiểm.Chi tiết

01-08-2017
Dịch vụ tư vấn bổ sung Nghành Nghề

Dịch vụ tư vấn bổ sung Nghành Nghề

Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công tyChi tiết

01-08-2017
Dịch vụ tư vấn thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp

Ghi chú: Khi quá trình hoạt động khó khăn, doanh nghiệp muốn làm tạm ngưng để sau này hoạt động lạiChi tiết

01-08-2017
Dịch vụ tư vấn thành Lập Công Ty TNHH 1 Thành Viên

Dịch vụ tư vấn thành Lập Công Ty TNHH 1 Thành Viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chi tiết

01-08-2017
Dịch vụ tư vấn thay Đổi Đại Diện Pháp Luật

Dịch vụ tư vấn thay Đổi Đại Diện Pháp Luật

Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công tyChi tiết

01-08-2017
Dịch vụ tư vấn thành Lập Công Ty TNHH 2 Thành Viên

Dịch vụ tư vấn thành Lập Công Ty TNHH 2 Thành Viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi người;Chi tiết

01-08-2017
Dịch vụ chữ ký số nào tốt

Dịch vụ chữ ký số nào tốt

BẠN MUỐN BIẾT CHỮ KÝ SỐ NÀO GIÁ TỐT VÀ CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU HIỆN NAYChi tiết

01-08-2017
Dịch vụ tư vấn thay đổi thành viên công ty TNHH

Dịch vụ tư vấn thay đổi thành viên công ty TNHH

Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:Chi tiết

03-08-2017
0932 092 835
0932 092 835