Chữ ký số còn được gọi là chứng thư số là một con dấu để xác nhận văn bản này là của của Doanh nghiệp sử dụng để ký vào những báo cáo, văn bản mà Doanh nghiệp giao dịch đặc biệt là với Cơ quan thuế, Hải Quan và Bảo Hiểm.

 

THÔNG TIN CÓ TRONG CHỮ KÝ SỐ
 

 • Tên của Doanh nghiệp bao gồm: Mã số thuế, Tên Công ty….
 •  
 • Số hiệu của chứng thư số (số seri)
 •  
 • Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số
 •  
 • Tên của tổ chức chứng thực chữ ký số (Ví du: VINA-CA)
 •  
 • Chữ ký số của tổ chức chứng thực chữ ký số.
 •  
 • Các thư hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng của chứng  số.
 •  
 • Các hạn chế về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 •  
 • Các nội dung cần thiết khác theo quy định của Bộ Thông Tin Truyền Thông.
 •  

Chứng thư số là cặp khóa đã được mã hóa dữ liệu gồm thông tin công ty & mã số thuế của DN, dùng để ký thay cho chữ ký thông thường , được ký trên các loại văn bản và tài liệu số như : word, excel, pdf….., những tài liệu này dùng để nộp thuế qua mạng, khai hải quan điện tử và thực hiện các giao dịch điện tử khác.

 

Để được tư vấn  tận tâm và mua chữ ký số với giá tốt nhất quý doanh nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi theo 

Hotline : 090.292.0717 hoặc 090.262.0717.

Dịch vụ liên quan