BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

 

TOKEN + CHỨNG THƯ ĐĂNG KÝ MỚI

Thời gian sử dụng

1 năm

2 năm

3 năm

Giá nhà mạng niêm yết và xuất hoá đơn

1.828.000

 2.743.000

3.108.000

GIẢM GIÁ

   328.000

    443.000

    608.000

Còn lại chỉ thanh toán

1.500.000

2.300.000

 2.500.000

Ghi chú: TOKEN miễn phí (Giá trên đã bao gồm VAT)

GIA HẠN CHỨNG THƯ SỐ

Thời gian sử dụng

 1 năm

2 năm

3 năm

Giá nhà mạng niêm yết và xuất hoá đơn

1.328.000

2.243.000

2.608.000

GIẢM GIÁ

   128.000

   243.000

  308.000

Còn lại chỉ thanh toán

1.200.000

 2.000.000

2.300.000

 

Ghi chú: (Giá trên đã bao gồm VAT) ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DÙNG MẠNG VINA, VNPT

 

 

Cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ cho Doanh nghiệp

Hotline tư vấn: 090.292.0717

Dịch vụ liên quan