PHÍ DỊCH VỤ TRỌN GÓI: CHỈ 700.000Đ (Bảy trăm ngàn đồng)

VẠN ĐẠT sẽ làm hết tất cả các thủ tục tạm ngưng cho Quý DN

 

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh không khó nhưng nếu doanh nghiệp không nắm rõ các thủ tục và hồ sơ sẽ gặp nhiều khó khăn, làm chậm thời gian muốn tạm ngưng kinh doanh của công ty. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết tất cả những việc cần làm để tạm ngừng kinh doanh nhanh, đúng quy trình và tiết kiệm nhất.

 

Thời gian tạm ngừng kinh doanh được cho phép

 

+ Theo quy định tại Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp năm 2014 “Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.”

 

Ví dụ: Ngày 02/01/2020 Khách hàng nộp hồ sơ tạm ngừng lên Sở kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ hợp lệ, thì Công ty được tạm ngừng từ ngày 16/01/2020.

 

+ Về thời hạn xin tạm ngưng, Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

 

Lưu ý: Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

 

Ví dụ: Công ty ABC muốn tạm ngưng hoạt động kinh doanh liên tiếp trong hai năm 2018 đến 2019 thì làm hồ sơ như sau

Lần 1: Nộp hồ sơ ngày 15/12/2017: Đăng ký tạm ngưng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

Lần 2: Nộp hồ sơ ngày 15/12/2018: Đăng ký tạm ngưng từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

Nếu khách hàng đăng ký tạm ngừng trọn nguyên năm như vậy thì không phải làm báo cáo quý, báo cáo tài chính cho công ty trong những năm tạm ngưng. Và không phải nộp bất cứ loại thuế nào, kể cả thuế môn bài công ty.

 

Nơi nộp và thời gian xử lý hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

 

Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh thành phố doanh nghiệp đặt trụ sở

 

Thời gian xử lý hồ sơ: Trong vòng 03 ngày nộp lên Sở kế hoạch và Đầu tư, không tính ngày đi nộp

 

Ví dụ: Ngày 15/12/2017  nộp hồ sơ, thì ngày 18/12/2017 sẽ nhận được kết quả tạm ngưng, nhưng thời hạn tạm ngưng bắt đầu từ ngày 01/01/2018.

 

Cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ cho Doanh nghiệp

Hotline tư vấn: 090.292.0717

Chính xác và nhanh chóng!